વોડાફોન કંપની ૭૦૦% કરતા વધારે ભાડું ચૂકવીને ભાજપ સરકારનો લાખો રૂપિયાનો દુર્વ્યય.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*