લોકશાહીમાં જનતા જનાર્દન મહાન છે અને જનતા જ નક્કી કરતી હોય છે કે દેશનું નેતૃત્વ કોના હાથ માં આપવું.

What Do You Think? Speak Your Voice...

 

*